logo perfectbath
MENU

 

 

 

 

 

  • B1017U

    วาล์วน้ำออกสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ( Flapper Valve ) b1017u
  • วาล์วน้ำออกสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ( Flapper Valve )

B1017U

วาล์วน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
( Flapper Valve ) ขนาด 2”

การใช้งาน / ติดตั้ง

  • ติดตั้งที่ก้นถังพักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังพักน้ำสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
  • ขนาดรูติดตั้ง 64 มม.

คุณลักษณะ

  • เป็น Flapper Valve / Single Flush
  • ขนาด 2” outlet
  • อัตราการส่งน้ำ : 2.4 ลิตร/วินาที
ราคา 290.-
ราคาขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

BACK