S004+P1D แตะที่ภาพดูรายละเอียดสินค้าค่ะ

แสดงภาพ S004+P1D ฝารองนั่งชักโครก

แตะที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย ↑

S004+P1D

ฝารองนั่งแบบทรงกลม (Round Front) เนื้อ PP


  คุณลักษณะ
  • แบบหน้ากลม
  • Bottom fixing screw
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาดกว้าง 364 มม. x ระยะจากหูยึด – ขอบหน้า 420 มม.

       ราคา 390.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Drawing          

 

 

เลื่อนเมาส์บนภาพเพื่อดูภาพขยาย ↑

S004+P1D

ฝารองนั่งแบบทรงกลม (Round Front) เนื้อ PP


คุณลักษณะ
  • แบบหน้ากลม
  • Bottom fixing screw
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาดกว้าง 364 มม. x ระยะจากหูยึด – ขอบหน้า 420 มม.


       ราคา 390.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Drawing