S003+P2D แตะที่ภาพดูรายละเอียดสินค้าค่ะ

แสดงภาพ S003+P2D ฝารองนั่งชักโครก

แตะที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย ↑

S003+P2D

ฝารองนั่งแบบ Elongate เนื้อ PP


  คุณลักษณะ
  • แบบหน้ายาว Elongate
  • Bottom fixing screw
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาดกว้าง 365 มม. x ระยะจากหูยึด – ขอบหน้า 452 มม.

       ราคา 490 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Drawing          

 

 

เลื่อนเมาส์บนภาพเพื่อดูภาพขยาย ↑

S003+P2D

ฝารองนั่งแบบ Elongate เนื้อ PP


คุณลักษณะ
  • แบบหน้ายาว Elongate
  • Bottom fixing screw
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาดกว้าง 365 มม. x ระยะจากหูยึด – ขอบหน้า 452 มม.


       ราคา 490 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Drawing