I 1201S แตะที่ภาพดูรายละเอียดสินค้าค่ะ

แสดงภาพ I 1201S ฝารองนั่งชักโครก

แตะที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย ↑

I 1201S

ฝารองนั่งอีลองเกท เนื้อ PP / Soft-Closing


  คุณลักษณะ
  • Elongate Soft-Closing
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาด 360 x 470 มม.

       ราคา 580.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

เลื่อนเมาส์บนภาพเพื่อดูภาพขยาย ↑

I 1201S

ฝารองนั่งอีลองเกท เนื้อ PP / Soft-Closing


คุณลักษณะ
  • Elongate Soft-Closing
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาด 360 x 470 มม.


       ราคา 580.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว