I 1200S แตะที่ภาพดูรายละเอียดสินค้าค่ะ

แสดงภาพ I 1200S ฝารองนั่งชักโครก

แตะที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย ↑

I 1200S

ฝารองนั่งแบบหน้ากลม เนื้อ PP / Soft-Closing


  คุณลักษณะ
  • แบบหน้ากลม (Round Front / Soft-Closing )
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาด 363 x 420 มม.

       ราคา 420.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

เลื่อนเมาส์บนภาพเพื่อดูภาพขยาย ↑

I 1200S

ฝารองนั่งแบบหน้ากลม เนื้อ PP / Soft-Closing


  คุณลักษณะ
  • แบบหน้ากลม (Round Front / Soft-Closing )
  • เนื้อ PP อย่างดี
  • ขนาด 363 x 420 มม.

       ราคา 420.00 บาท
       ราคาขาย : เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว