MENU

 

 

 

 

 

 • U210-Uf01

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u210-uf01
 • U210-Uf01

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u210-uf01
 • กล่องควบคุม U210-Uf01

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u210-uf01
 • กล่องควบคุม U210-Uf01

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u210-uf01

U210-Uf01

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ แบบฝังผนัง (AC/DC)

คุณลักษณะ

 • Automatic Infrared Technology
 • ใช้พลังงานได้ทั้ง AC220V / DC 6.0V (ถ่าน AA 4 ก้อน)
 • SS Cover Plate / Fine Brushed Finishing
 • Water-proof Technology
 • สามารถปรับช่วงเวลาการฟลัช และระยะตรวจจับได้
 • Cover Plate ขนาด 130 x 130 มม.
ราคา 3,140.-
ราคาขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

BACK