MENU

 

 

 

 

 

 • U-207

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u207
 • สวยงามปลอดภัยเข้ากับโถสุขภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u210-ufm03
 • สวยงามปลอดภัยเข้ากับโถสุขภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

  ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ u207

U-207

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ แบบฝังผนัง (AC/DC)

คุณลักษณะ

 • มีปุ่มกดฟลัช ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง
 • Water-proof Technology
 • ปรับช่วงเวลาการฟลัช และระยะตรวจจับโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่เกิน 80 ซม.
 • ใช้พลังงานได้ทั้ง AC/DC 4.5V (ถ่าน AA 3 ก้อน)
 • Cover Plate ขนาด 130 x 130 มม.
ราคา 2,900.-
ราคาขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

BACK